Auraförmedlarkurserna™

Auraförmedlarutbildningen består av ett koncentrerat förlopp om 6 dagar där de praktiska och teoretiska delar följs åt. Det är en spännande och utvecklande resa där deltagaren kommer i kontakt med både klienternas energi men framförallt sin egen – på ett helt nytt och mycket starkare sätt än någonsin tidigare.

Auraförmedlarkurserna™ handlar om att få mer kraft och energi. Så mycket att man till och med kan dela med sig av den till andra. Därför är kursen enbart för dem som är redo att hantera denna extra kraft. Kursen anpassas direkt till deltagarna och efterföljs av minst två månaders personlig och individuell uppföljning av kursdeltagarna i deras arbete med egna klienter.

 

Vem kan utbilda sig till Auraförmedlare™?

Framförallt är det viktigt att du själv har genomgått en AuraTransformation™ och att du därefter har haft tid att komma i balans på det personliga planet. Vi rekommenderar att du väntar minimum 2-3 månader efter din egen behandling innan du ansöker. Alla deltagare blir individuellt bedömda vid ansökan.

AuraTransformation™ utgör en lämplig komplettering till diverse alternativa behandlingsformer såsom Kraniosakral terapi, Zonterapi, NLP och klärvoajans m.m. Klienterna kan nöja sig med att konsultera en behandlare istället för att behöva pendla fram och tillbaka i hela den alternativa behandlingsdjungeln för att uppnå balans mellan kropp och ande.

 

Utbildningen lämpar sig för;

Människor som vill öppna sin personliga utveckling och andliga kapacitet ett extra steg och därför väljer att gå kursen för sin egen skull.
Människor som har en önskan att hjälpa andra att synkronisera sitt energifält på ett effektivt, praktiskt och pedagogiskt sätt.
Människor som själva har fått fantastiska resultat av AuraTransformation™ och nu önskar att hjälpa andra att få balans AuraTransformation™ är ännu inte registrerad som alternativ behandlingsform.

 

Mer om vad som sker under Auraförmedlarkurserna™

Kursen är en intensiv process som upplevs på flera olika plan. Det är till exempel en enorm skillnad mellan intellektuell kapacitet och medvetandekapacitet, och det är medvetandekapaciteten som är den viktigaste faktorn för att kunna arbeta med AuraTransformation™. Därför upplevs kursen både fysiskt och psykiskt. Ofta börjar energin påverka den blivande Auraförmedlaren direkt vid ansökan. Både innan och efter kursen upplevs ofta psykiska och fysiska förändringar.
Att arbeta med AuraTransformation™ innebär bland annat att lära sig hantera integreringen av de Fyra Elementen (Eld, Vatten, Jord och Luft) både i kroppen och i auran. Detta är därför ett av utbildningens viktigaste tema.

 

Första delen

Den första delen av kursen är en individuell konsultation/behandling som tar cirka 3,5-4 timmar, där deltagarens potential som Auraförmedlare™ aktiveras. Behandlingen är en förberedelse inför resten av utbildningen.

 

Andra delen

Den praktiska och teoretiska delen av kursen.
Denna del av kursen sker i grupp (6-8 deltagare per instruktör). Storleken på gruppen är viktig för utveckling av deltagarnas personliga förmågor. Dessutom är gruppdynamiken och gruppenergin till hjälp för alla deltagare och bidrar bland annat till att livsuppgiften framträder allt tydligare under processens gång.
Det blir en grundlig genomgång av de teoretiska delarna av kursmaterialet. Kursdeltagarna får också direkt erfarenhet av att arbeta professionellt med klienter, under övervakning av kursens instruktör.
När del två av kursen är slutförd är den nya Auraförmedlaren fullt kapabel att utföra AuraTransformation™ på egen hand.

 

Tredje delen

Kursen åtföljs av två månaders support och uppföljning via telefon och e-post för frågor och råd om arbetet med deltagarens egna klienter.
Alla utbildade Auraförmedlare förväntas vartannat år uppdatera sina kunskaper för att bli Certifierade och för att därefter löpande behålla sin Certifiering.

 

Startpaket

Startpaketet fås som en del av Auraförmedlarkurserna™ och innehåller:

Kursmaterial på svenska
Presentationsmaterial för föreläsningar på svenska
AuraTransformation™ broschyr i PDF-format
Dropbox-länk med alla juridiska och praktiska dokument som behövs vid professionellt arbete med AuraTransformation™
Instruktör Therese Lindberg är personlig mentor för alla nya Auraförmedlare under uppföljningen

Pris för kurs i Sverige

SEK 28.000,00 per person inkl. moms. Priset inkluderar fika och lunch under kursen.
Vi samarbetar med SVEA kredit och kan därför hjälpa dig att dela upp betalningen räntefritt på 3, 6 eller 12 månader. Kontakta Therese Lindberg för mer information.

 

Ansöka till Auraförmedlarkurserna™

För att se aktuella kursorter och datum samt ansöka till Auraförmedlarkurserna™ klicka här. Det kostar inget att ansöka och du förbinder dig inte till något. Therese Lindberg är Certifierad Instruktör på Auraförmedlarkurserna™ i Skandinavien i samarbete med Anni & Carsten Sennov. Kurserna genomförs regelbundet på olika orter i Sverige.

 

Ansök

http://auratransformation.com/sv/auraformedlarkurserna/ansokan/

thereselindberg-mobil-auratransformation

AURAFÖRMEDLARKURSERNA™

Auraförmedlarutbildningen består av ett koncentrerat förlopp om 6 dagar där de praktiska och teoretiska delar följs åt. Det är en spännande och utvecklande resa där deltagaren kommer i kontakt med både klienternas energi men framförallt sin egen – på ett helt nytt och mycket starkare sätt än någonsin tidigare.

Auraförmedlarkurserna™ handlar om att få mer kraft och energi. Så mycket att man till och med kan dela med sig av den till andra. Därför är kursen enbart för dem som är redo att hantera denna extra kraft. Kursen anpassas direkt till deltagarna och efterföljs av minst två månaders personlig och individuell uppföljning av kursdeltagarna i deras arbete med egna klienter.

 

Vem kan utbilda sig till Auraförmedlare™?

Framförallt är det viktigt att du själv har genomgått en AuraTransformation™ och att du därefter har haft tid att komma i balans på det personliga planet. Vi rekommenderar att du väntar minimum 2-3 månader efter din egen behandling innan du ansöker. Alla deltagare blir individuellt bedömda vid ansökan.

AuraTransformation™ utgör en lämplig komplettering till diverse alternativa behandlingsformer såsom Kraniosakral terapi, Zonterapi, NLP och klärvoajans m.m. Klienterna kan nöja sig med att konsultera en behandlare istället för att behöva pendla fram och tillbaka i hela den alternativa behandlingsdjungeln för att uppnå balans mellan kropp och ande.

 

Utbildningen lämpar sig för;

Människor som vill öppna sin personliga utveckling och andliga kapacitet ett extra steg och därför väljer att gå kursen för sin egen skull.
Människor som har en önskan att hjälpa andra att synkronisera sitt energifält på ett effektivt, praktiskt och pedagogiskt sätt.
Människor som själva har fått fantastiska resultat av AuraTransformation™ och nu önskar att hjälpa andra att få balans AuraTransformation™ är ännu inte registrerad som alternativ behandlingsform.

 

Mer om vad som sker under Auraförmedlarkurserna™

Kursen är en intensiv process som upplevs på flera olika plan. Det är till exempel en enorm skillnad mellan intellektuell kapacitet och medvetandekapacitet, och det är medvetandekapaciteten som är den viktigaste faktorn för att kunna arbeta med AuraTransformation™. Därför upplevs kursen både fysiskt och psykiskt. Ofta börjar energin påverka den blivande Auraförmedlaren direkt vid ansökan. Både innan och efter kursen upplevs ofta psykiska och fysiska förändringar.
Att arbeta med AuraTransformation™ innebär bland annat att lära sig hantera integreringen av de Fyra Elementen (Eld, Vatten, Jord och Luft) både i kroppen och i auran. Detta är därför ett av utbildningens viktigaste tema.

 

Första delen

Den första delen av kursen är en individuell konsultation/behandling som tar cirka 3,5-4 timmar, där deltagarens potential som Auraförmedlare™ aktiveras. Behandlingen är en förberedelse inför resten av utbildningen.

 

Andra delen

Den praktiska och teoretiska delen av kursen.
Denna del av kursen sker i grupp (6-8 deltagare per instruktör). Storleken på gruppen är viktig för utveckling av deltagarnas personliga förmågor. Dessutom är gruppdynamiken och gruppenergin till hjälp för alla deltagare och bidrar bland annat till att livsuppgiften framträder allt tydligare under processens gång.
Det blir en grundlig genomgång av de teoretiska delarna av kursmaterialet. Kursdeltagarna får också direkt erfarenhet av att arbeta professionellt med klienter, under övervakning av kursens instruktör.
När del två av kursen är slutförd är den nya Auraförmedlaren fullt kapabel att utföra AuraTransformation™ på egen hand.

 

Tredje delen

Kursen åtföljs av två månaders support och uppföljning via telefon och e-post för frågor och råd om arbetet med deltagarens egna klienter.
Alla utbildade Auraförmedlare förväntas vartannat år uppdatera sina kunskaper för att bli Certifierade och för att därefter löpande behålla sin Certifiering.

 

Startpaket

Startpaketet fås som en del av Auraförmedlarkurserna™ och innehåller:

Kursmaterial på svenska
Presentationsmaterial för föreläsningar på svenska
AuraTransformation™ broschyr i PDF-format
Dropbox-länk med alla juridiska och praktiska dokument som behövs vid professionellt arbete med AuraTransformation™
Instruktör Therese Lindberg är personlig mentor för alla nya Auraförmedlare under uppföljningen

Pris för kurs i Sverige

SEK 28.000,00 per person inkl. moms. Priset inkluderar fika och lunch under kursen.
Vi samarbetar med SVEA kredit och kan därför hjälpa dig att dela upp betalningen räntefritt på 3, 6 eller 12 månader. Kontakta Therese Lindberg för mer information.

 

Ansöka till Auraförmedlarkurserna™

För att se aktuella kursorter och datum samt ansöka till Auraförmedlarkurserna™ klicka här. Det kostar inget att ansöka och du förbinder dig inte till något. Therese Lindberg är Certifierad Instruktör på Auraförmedlarkurserna™ i Skandinavien i samarbete med Anni & Carsten Sennov. Kurserna genomförs regelbundet på olika orter i Sverige.

 

Ansök

http://auratransformation.com/sv/auraformedlarkurserna/ansokan/

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...

X