AURATRANSFORMATION™

AuraTransformation™ är en kombinerad kropps- och energibehandling som inte på någon sätt kan betraktas som en genväg eller en ”quick-fix”. Behandlingen hjälper dig att bli mer centrerad och mer DU! När vi förenar vår kroppskraft med vår spirituella styrka förenar vi egentligen mörker och ljus.

Man kan säga att din energi i en viss samlad mängd faktiskt antar en fysisk form. Din egen energi, samlad, sorterad och kompakt. Du är nu otroligt nära dig själv och din energi, ett tillstånd av ett medvetet, avslappnat lugn. Många människor upplever i denna stund för första gången ren kärlek till sig själv. Kontakt mellan kropp och ande, spirituell energi och fysisk materia uppstår.

 

Den fysiska kroppen

För att  förklara vad en AuraTransformation™ egentligen är måste vi börja med att prata om den fysiska kroppen. Alla människor vet att den fysiska kroppen behöver bland annat mat, sömn och vila för att kunna fungera optimalt. När vi har sovit dåligt eller kanske slarvat med maten under en period ger det direkt fysiska reaktioner. Dessa fysiska reaktioner har alla människor haft och alla vet därför hur det känns. Den fysiska kroppen kan ha olika mycket energi från dag till dag och vi kan använda oss av olika redskap för att höja eller sänka den dagliga energin och samtidigt kroppens frekvens.

 

Energikroppen

Runt om den fysiska kroppen har vi ett energifält som också brukar kallas för aura. De allra flesta människor kan inte se auran och därför är det heller inte något som man kanske tänker på att ta hand om eller vårda på samma sätt som man dagligen vårdar sin fysiska kropp. Energikroppen ska sluta helt tätt runt omkring den fysiska kroppen för att dels kunna hålla ute andra människors energier och samtidigt hålla inne den personliga energin. Vad sker med den fysiska kroppen om energikroppen inte längre fyller sin tänkta funktion som skydd? Ja, faktiskt är det inte bara den fysiska kroppen som påverkas, vi påverkas i allra högsta grad även psykiskt. En del människor blir extremt trötta och behöver enorma mängder vila och sömn. Man får ofta ett behov av att dra sig undan och undvika andra människor och vara mer för sig själv för att kunna vila. När den fysiska kroppen inte längre kan ”ladda upp” sig eftersom energikroppen inte längre skyddar får man en lång rad olika individuella symptom som inte har något med fysisk ålder att göra, dock uppfattas de ofta som ålderstecken.

 

Vad betyder det att inte längre ha en fungerande aura?

Kroppens centrala nervsystem är försatt i extra hög beredskap. Där auran ska vara skyddet mot omvärlden är nu nervsystemet ett slags ”sista utpost”. En vakthund som ständigt arbetar. Till och med i vilotillstånd så som sömn eller meditation. Denna konstanta stress, om än lägre för vissa än för andra, påverkar kroppens reserver. Föreställ dig att du blir ”jagad” 24/7.
Detta är inte ett naturligt tillstånd som kroppen kan vänja sig vid. Beroende på om du är lugn eller ängslig till din natur påverkar detta mer eller mindre. Du ”bränner” fler resurser som knappast kan kompenseras av ett högre intag av kosttillskott eller mer motion. Dock mår oftast de som tränar och äter bra något bättre.

 

Miljö och omgivning blir superviktigt!

Man önskar inte längre att umgås med ”vem-som-helst” utan väljer, om möjligt, noga sin bekantskapskrets. Föreställ dig att allt från andra människor, deras ilska, bitterhet, sorg, glädje, förtvivlan, har möjlighet att komma rakt in i ditt system så snart du umgås med andra människor. En del upplever det tydligare än andra. Man kan gå till mataffären glad och komma hem ledsen eller förbannad – och detta HELT utan att ha pratat med någon. Läs mer om AuraTransformation™ på www.auratransformation.se

Efter en AuraTransformation™ har man helt nya möjligheter. För att få tillgång till verktygen behövs förståelse, därför vill vi att man läser boken ”Balans på alla plan” av Anni Sennov, innan behandlingen. Dessutom krävs en förändring av det tidigare beteendet, för att få förändring krävs motivation och agerande. Boken kan beställas här.

AuraTransformation™ är en medvetandemässig transformationsmetod som sedan den blev introducerad i Danmark 1996 fått stor spridning, speciellt i Skandinavien. Metoden är framtagen av Anni Sennov.

Therese Lindberg har sedan 2010 haft ett mycket nära samarbete med Anni och Carsten Sennov . De böcker som idag finns tillgängliga på svenska är översatta eller omarbetade till svenska av Therese. Närmare 200 av de Auraförmedlare™ som idag arbetar med AuraTransformation™ bland annat i Sverige, Norge, Finland, England och i USA är utbildade av Therese.

thereselindberg-mobil-auratransformation

AURATRANSFORMATION™

AuraTransformation™ är en kombinerad kropps- och energibehandling som inte på någon sätt kan betraktas som en genväg eller en ”quick-fix”. Behandlingen hjälper dig att bli mer centrerad och mer DU! När vi förenar vår kroppskraft med vår spirituella styrka förenar vi egentligen mörker och ljus.

Man kan säga att din energi i en viss samlad mängd faktiskt antar en fysisk form. Din egen energi, samlad, sorterad och kompakt. Du är nu otroligt nära dig själv och din energi, ett tillstånd av ett medvetet, avslappnat lugn. Många människor upplever i denna stund för första gången ren kärlek till sig själv. Kontakt mellan kropp och ande, spirituell energi och fysisk materia uppstår.

 

Den fysiska kroppen

För att  förklara vad en AuraTransformation™ egentligen är måste vi börja med att prata om den fysiska kroppen. Alla människor vet att den fysiska kroppen behöver bland annat mat, sömn och vila för att kunna fungera optimalt. När vi har sovit dåligt eller kanske slarvat med maten under en period ger det direkt fysiska reaktioner. Dessa fysiska reaktioner har alla människor haft och alla vet därför hur det känns. Den fysiska kroppen kan ha olika mycket energi från dag till dag och vi kan använda oss av olika redskap för att höja eller sänka den dagliga energin och samtidigt kroppens frekvens.

 

Energikroppen

Runt om den fysiska kroppen har vi ett energifält som också brukar kallas för aura. De allra flesta människor kan inte se auran och därför är det heller inte något som man kanske tänker på att ta hand om eller vårda på samma sätt som man dagligen vårdar sin fysiska kropp. Energikroppen ska sluta helt tätt runt omkring den fysiska kroppen för att dels kunna hålla ute andra människors energier och samtidigt hålla inne den personliga energin. Vad sker med den fysiska kroppen om energikroppen inte längre fyller sin tänkta funktion som skydd? Ja, faktiskt är det inte bara den fysiska kroppen som påverkas, vi påverkas i allra högsta grad även psykiskt. En del människor blir extremt trötta och behöver enorma mängder vila och sömn. Man får ofta ett behov av att dra sig undan och undvika andra människor och vara mer för sig själv för att kunna vila. När den fysiska kroppen inte längre kan ”ladda upp” sig eftersom energikroppen inte längre skyddar får man en lång rad olika individuella symptom som inte har något med fysisk ålder att göra, dock uppfattas de ofta som ålderstecken.

 

Vad betyder det att inte längre ha en fungerande aura?

Kroppens centrala nervsystem är försatt i extra hög beredskap. Där auran ska vara skyddet mot omvärlden är nu nervsystemet ett slags ”sista utpost”. En vakthund som ständigt arbetar. Till och med i vilotillstånd så som sömn eller meditation. Denna konstanta stress, om än lägre för vissa än för andra, påverkar kroppens reserver. Föreställ dig att du blir ”jagad” 24/7.
Detta är inte ett naturligt tillstånd som kroppen kan vänja sig vid. Beroende på om du är lugn eller ängslig till din natur påverkar detta mer eller mindre. Du ”bränner” fler resurser som knappast kan kompenseras av ett högre intag av kosttillskott eller mer motion. Dock mår oftast de som tränar och äter bra något bättre.

 

Miljö och omgivning blir superviktigt!

Man önskar inte längre att umgås med ”vem-som-helst” utan väljer, om möjligt, noga sin bekantskapskrets. Föreställ dig att allt från andra människor, deras ilska, bitterhet, sorg, glädje, förtvivlan, har möjlighet att komma rakt in i ditt system så snart du umgås med andra människor. En del upplever det tydligare än andra. Man kan gå till mataffären glad och komma hem ledsen eller förbannad – och detta HELT utan att ha pratat med någon. Läs mer om AuraTransformation™ på www.auratransformation.se

Efter en AuraTransformation™ har man helt nya möjligheter. För att få tillgång till verktygen behövs förståelse, därför vill vi att man läser boken ”Balans på alla plan” av Anni Sennov, innan behandlingen. Dessutom krävs en förändring av det tidigare beteendet, för att få förändring krävs motivation och agerande. Boken kan beställas här.

AuraTransformation™ är en medvetandemässig transformationsmetod som sedan den blev introducerad i Danmark 1996 fått stor spridning, speciellt i Skandinavien. Metoden är framtagen av Anni Sennov.

Therese Lindberg har sedan 2010 haft ett mycket nära samarbete med Anni och Carsten Sennov . De böcker som idag finns tillgängliga på svenska är översatta eller omarbetade till svenska av Therese. Närmare 200 av de Auraförmedlare™ som idag arbetar med AuraTransformation™ bland annat i Sverige, Norge, Finland, England och i USA är utbildade av Therese.

Referenser

thereselindberg-quoteVi har inte längre samma konflikter hemma hos oss…

Både jag och min fru valde hösten 2015 att genomgå en AuraTransformation. Maria hittade en annons i en tidning och köpte boken ”Balans på alla plan”. Jag var skeptisk. Det var definitivt ingenting jag själv skulle ha googlat fram.

Efter att ha läst boken fann jag många likheter med mina barn och deras beteende. Vi hade dagligen konflikter med barnen som ledde till diskussioner mellan min fru och mig angående hur vi skulle tackla konflikterna. Jag tyckte att det var värt att testa.

Behandlingen i sig var ganska behaglig. Jag kände mig väldigt lugn och trött efteråt. Efter sju månader genomgick vi en extra Balansering som gjorde att jag förstod en del av processen bättre. Då valde jag också att läsa om boken.

Så här i efterhand kan jag konstatera att vi inte längre har samma konflikter med barnen. Vi har konflikter men de liknar inte alls de som jag hör om från våra gemensamma bekanta eller kollegor. Både jag och min fru har bytt jobb dessutom flyttade vi till ett nytt hus. Jag känner mig mindre trött på kvällarna och har mer överskott när jag hamnar i en jobbig situation.

Peter 43 år

REFERENSER

thereselindberg-quoteVi har inte längre samma konflikter hemma hos oss…

Både jag och min fru valde hösten 2015 att genomgå en AuraTransformation. Maria hittade en annons i en tidning och köpte boken ”Balans på alla plan”. Jag var skeptisk. Det var definitivt ingenting jag själv skulle ha googlat fram.

Efter att ha läst boken fann jag många likheter med mina barn och deras beteende. Vi hade dagligen konflikter med barnen som ledde till diskussioner mellan min fru och mig angående hur vi skulle tackla konflikterna. Jag tyckte att det var värt att testa.

Behandlingen i sig var ganska behaglig. Jag kände mig väldigt lugn och trött efteråt. Efter sju månader genomgick vi en extra Balansering som gjorde att jag förstod en del av processen bättre. Då valde jag också att läsa om boken.

Så här i efterhand kan jag konstatera att vi inte längre har samma konflikter med barnen. Vi har konflikter men de liknar inte alls de som jag hör om från våra gemensamma bekanta eller kollegor. Både jag och min fru har bytt jobb dessutom flyttade vi till ett nytt hus. Jag känner mig mindre trött på kvällarna och har mer överskott när jag hamnar i en jobbig situation.

Peter 43 år

After you have typed in some text, hit ENTER to start searching...

X